خمش پلاستیک

خمش پلاستیک

کد دستگاه : DA-SM22

اطلاعات فنی :

دارای یونیت کنترل از نوع سرو مکانیکال با الکترو موتور و گیربکس

دارای سنسور اندازه گیری نیرو (لودسل)

دارای سنسور اندازه گیری میزان جابجایی

دارای تکیه گاه از نوع سه نقطه ای

قابلیت تنظیم فاصله طولی دو فک متناسب با طول نمونه خمش

دارای نرم افزار مربوطه جهت رسم گراف نیرو برحسب جابجایی

تنظیم سرعت تست، آنالیز نمودار رسم شده و ذخیره نمودن اطلاعات مربوطه به هر تست

برقراری ارتباط دستگاه با نرم افزار به صورت وایرلس و با استفاده از دانگل

آزمايش های قابل انجام :

بررسی خمش سه نقطه ای

رسم و بررسی نیرو، جابجایی در طی آزمایش خمش پلاستیک در حین بارگذاری و باربرداری

توضيحات :

اگر نیروی خمشی وارد شده بر یک نمونه از حد مجاز خود عبور کند، سبب تغییرشـکلی در نمونه خواهد شد که حتی با باربرداری هم نمــونه به حالت اولیه باز نخواهد گشت. در این حالت نمونه وارد محدوده پلاستیک شده است.

دستگاه حاضر شرایط یک خمش پلاســتیک سه نقطه ای را فراهم می آورد که نیرو و جابجایی توســط سنسورهای الکترونیکی اندازه گیری می شود و نرم افزار مروبطه مقادیر اندازه گیری شده را نمایش خواهد داد و گراف نیرو-جابجایی را رسم خواهد کرد.

همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.