کرنش

کرنش

کد دستگاه : DA-SM21

اطلاعات فنی :

دارای فریم آلومینیومی

دارای کفه بارگذاری و وزنه های مختلف جهت اعمال بار به نمونه

دارای نمایشگر مربوطه جهت نمایش مقدار کرنش

دارای سه نمونه مختلف در سه حالت کششی، خمشی و پیچشی

اندازه گیری مقدار کرنش توسط کرنش سنج های چسبانده شده به هر نمونه

نمایش مقدار خروجی کرنش سنج ها را برحسب mv/v توسط نمایشگر مربوطه

بدست آوردن مقدار کرنش به هر نوع بارگذاری با استفاده از روابط مربوطه

آزمايش های قابل انجام :

آشنایی با روش اندازه گیری کرنش سنج ها

اندازه گيري كرنش توسط استرين‌گيج‌ها و مقايسه با روش هاي تئوري

نمونه های مختلف کششی، خمشی و پیچشی

توضيحات :

موضــوع اندازه‌گيري و تحليل تنش و کرنش در اجسام يكي از موضـوعات اساسي در رشته‌ هاي مهندسي است. بنابراين زمينه‌ هاي عملي فراواني براي اين دستگاه وجود دارد. دسـتگاه کرنش امکان انجام آزمايش‌ هاي جامعي جهت بررسي تنش و كرنش نمونه های مختلف را فراهم می آورد.

دستگاه شامل سه نمونه مختلف کششی، خمشی و پیچشی است که بر روی هریک از آنها کرنش سنج هایی نصب شده است و میزان کرنش نمونه ها را در زمانی که تحت بارگذاری قرار می گیرند را اندازه گیری می کند.

نمایشگر همراه دستگاه که هر یک از کرنش سنج های هر نمونه به آن وصل خواهد شد و مقدار کرنش هر نمونه را نمایش خواهد داد. از یک قاب شفاف در مکان هایی که کرنش سنج نصب شده است، استفاده می شود.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.