قانون هوک

قانون هوک

کد دستگاه : DA-SM20

اطلاعات فنی :

دارای شاسی محکم و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

دارای کفه بارگذاری جهت اعمال نیرو به فنر

امکان تست فنرها به صورت انفرادی و همچنین سری و موازی

شش نمونه فنر مختلف با ضرایب سختی متفاوت

وزنه های مختلف برای انجام تست

دارای خط کش جهت اندازه گیری میزان جابجایی فنرها

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه نيروی فعال و تغيير طول فنردر حالت سری، موازی و فنر تک

تعيين ثابت فنر در سه حالت سری، موازی و تک

بررسی تاثير ثابت فنر روی فرکانس يک سيستم جرم و فنر

توضيحات :

قانون هوک، رفتار الاستيکی اجزايی که تغيير شکل جزئی بر اثر بارگذاری روی آنها اتفاق می افتد را توضيح می دهد. اين دستگاه کاربرد قانون هوک و تغيير شکل فنرهای کششی تحت بار را نشان می دهد. برای اين منظور، فنری از تکيه گاه آويزان است و بارگذاری روی آن توسط وزنه ها صورت می گيرد.

فنرها می توانند به صورت سری، موازی و یا تکی مورد تست قرار گیرند و در هـرکدام از حالت های رابطه تئوری مربوطه به آن حالت با نتایج بدست آمده از آزمایش مورد مقایسه قرار گیرد. براساس رابطه خطی بين نيروی فعال و تغيير شکل فنر، قانون هوک بکار می رود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.