قانون هوک

قانون هوک

کد دستگاه : DA-SM20

اطلاعات فنی :

دارای شاسی محکم و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

دارای کفه بارگذاری جهت اعمال نیرو به فنر

امکان تست فنرها به صورت انفرادی و همچنین سری و موازی

شش نمونه فنر مختلف با ضرایب سختی متفاوت

وزنه های مختلف برای انجام تست

آزمايش های قابل انجام :

بررسي رابطه نيروي فعال و تغيير طول فنردر حالت سری، موازی و فنر تک

تعيين ثابت فنر در سه حالت سری، موازی و تک

بررسي تاثير ثابت فنر روي فرکانس يک سيستم جرم و فنر

توضيحات :

قانون هوک, رفتار الاستيکي اجزايي که تغيير شکل جزئي بر اثر بارگذاري روي آنها اتفاق مي افتد را توضيح مي دهد. اين دستگاه کاربرد قانــون هوک و تغيير شکل فنرهاي کششي تحت بار را نشان مي دهد. براي اين منظور, فنري از تکيه گاه آويزان است و بارگذاري روي آن توسط وزنه ها صورت مي گيرد. فنرها می توانند به صورت سری، موازی و یا تکی مورد تست قــرار گیرند و در هـرکدام از حالت های رابطه تئوری مربوطه به آن حالت با نتایج بدست آمده از آزمایش مورد مقایسه قرار گیرد.

براساس رابطه خطي بين نيروي فعال و تغيير شکل فنر، قانون هوک بکار مي رود. همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.