سختی سنج

سختی سنج

کد دستگاه : DA-SM19

اطلاعات فنی :

دارای نوک های  سختی‌سنج راکول A,B,C

دارای تست بلاک های راکول A,B,C

مجهز به دمپر هيدروليکی با قابليت تنظيم سرعت اعمال نيرو

نمايش عدد سختی توسط ساعت انديکاتور ويژه راکول

دارای سندان های ويژه قطعات گرد و کوچک

دارای کورس جابجايی سندان با نوک حدود 100 ميليمتر

قابليت تنظيم سندان توسط پيچ و مهره اسکرو با دقت بالا

دارای فلکه شاخص‌ دار جهت تعيين نيروی اعمال بار مربوطه به راکول A,B,C جداگانه

آزمايش های قابل انجام :

بررسی سختی راکول A,B,C

بررسی سختی بر روی جنس های مختلف

تعيين جنس های نرم و سخت با توجه به عدد سختی آنها و ويژگی های مواد مختلف

توضيحات :

آزمايش سختی يک آزمايش مقايسه ای است و پيشرفت آن عمدتاً به خاطر وجود نياز به روش های مناسب جهت اندازه گيری مقاومت مواد در مقابل خزش، سايش و فرورفتگی بوده است. همچنين گاهی از اين آزمايش به عنوان سريعترين روش برای تعيين مقاومت نهايی تقريبی مواد نيز به کار می رود.

دستگاه دارای دستور کار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.