کمانش ستون

کمانش ستون

کد دستگاه : DA-SM18

اطلاعات فنی :

داراي ميله‌هاي راهنما از جنس CK45 و ضدخش و ضدزنگ

داراي فک هاي مختلف جهت ايجاد شرايط تکيه‌گاهي گيردار و مفصلي

داراي نمونه‌هاي مختلف از جنس هاي مختلف و ابعاد گوناگون

مجهز به سنسور الکترونيکي نيرو لودسل با دقت بالا

مجهز به سنسور ویژه جهت اندازه گیری مقدار خیز در ستون

داراي نرم‌افزار ويژه با قابليت ثبت اطلاعات نيرو، تغييرطول و ترسيم گراف

داراي سيستم اعمال نيرو با قابليت کنترل دقيق نيروي اعمالي

برقراری ارتباط دستگاه با سیستم به صورت وایرلس و دانگل می باشد.

آزمايش های قابل انجام :

بررسی موضوع و رابطه کمانش در شرایط مختلف تکیه گاهی با جنس های مختلف

بدست آوردن بار بحرانی تیر مورد آزمایش در شرایط مختلف تکیه گاهی

آنالیز و رسم گراف کمانش

تحقيق تاثير جنس، طول و سطح مقطع نمونه در نيروي بحراني

توضيحات :

تمام قطعاتي که تحت فشار قرار دارند در معرض خطر کمانــش هستند. بنابراين زمينه‌هاي عملي فراواني براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه از يک شاسي فلزي، ستون‌هاي راهنما و مكانيزم اعمال نيروي فشاري تشكيل شده است.

براي انجام آزمايش، نمونه بين دو فک قرار مي‌گيرد و توسط مکانيزم اعمال نيروي فشاري تا رسيدن به بار بحـراني فشرده مي‌شود. نيروي وارده و مقدار کمــانش با استفاده از تغيير در هر لحظه آزمايــش توسط نيروسنج و سنسور اندازه‌گيري مي‌شود.

دستگاه داراي فک‌هاي مختلف جهت انجام آزمايش به سه روش دو سر گيردار، دو سر مفصل ويک سرگيردار و يک سرمفصل است. اين دستگاه قابل اتصال به کامپيوتر است. بدين منظور سنسورهاي الکترونيکي نيرو و جابجايي روي دستگاه نصب شده و از طريق سيستم داده‌ برداري الکترونيکي اطلاعات مربوط به نيروي وارده و مقدار کمانش به کامپيوتر انتقال مي‌يابد.

دستگاه داراي دستور کار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.