کرنش سنج تحقیقاتی

کرنش سنج تحقیقاتی

کد دستگاه : DA-SM17

اطلاعات فنی :

تحقيقات کامل براي کاربرد استرين گيج ها

سيم ها و اتصالات روی استرين گيج ها

پيشرفت و توسعه تکنيک اندازه گيری استرين گيج

آزمايش هاي قابل انجام :

آماده سازی نقاط اندازه گيری

انتخاب يک کرنش سنج مناسب

چسباندن کرنش سنج ها روی اجزای دارای تنش مکانيکی

تفسير مقادير اندازه گيری شده و مقايسه آن با تئوری

توضيحات :

اندازه گيری با استفاده از کرنش سنج ها، مهمترين روش اندازه گيــری کرنش مکانيکی می باشند. در اين روش اندازه گيری، کميت های مکانيکی، بطور الکتريکی اندازه گيري می شوند. درعمل، اندازه گيری با کرنش سنج ها، تکنيک نسبتاً ثابتی می باشد و رزولوشن نسبتا بالایی ايجاد می کند. کرنش سنج به تنهایی، وسيله کاملی برای اندازه گيری کرنش نيست و برای نصب آن نياز به اتصالات و سيم هایی می باشد. کرنش سنج ها، برای کاربرانی که مهارت و دانش تئوری استفاده از المان های سنسور حساس دارند، قابل اطمينان می باشند. اين مجموعه کاربردی، همه وسايل مورد نياز برای نصب کرنش سنج ها را دارا می باشد و چسب های مخصوصی برای اتصال بکار می رود.

کرنش سنج ها، توسط کاور مناسبی درمقابل تاثيرات خارجي مانند آسيب های مکانيکی و دمپ، محافظت می شوند. سيم های رابط، با لحيم به کرنش سنج ها و ترمينال ها متصل شده اند.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.