کرنش سنج تحقیقاتی

کرنش سنج تحقیقاتی

کد دستگاه : DA-SM17

اطلاعات فنی :

دارای 30 عدد سنسور استرین گیج

دارای 30 عدد پایه مخصوص اتصال سنسور استرین گیج

دارای انواع ورق سمباده با درجه زبری متفاوت

دارای چسب مخصوص اتصال استرین گیج ها به نمونه آزمایش

دارای هویه متناسب با سنسورها

دارای سیم قلع، روغن لحیم و محلول پاک کننده نوک هویه

دارای یک عدد نمونه سنگ خورده

دارای کیف آلومینیومی جهت حمل آسان و ایمنی تجهیزات دستگاه کرنش

دارای یک عدد برد  و نمایشگر دیجیتالی جهت نمایش کرنش برحسب میکرواسترین

آزمايش هاي قابل انجام :

آماده سازي نقاط اندازه گيری

انتخاب يک کرنش سنج مناسب

چسباندن کرنش سنج ها روی اجزاي دارای تنش مکانيکی

تفسير مقادير اندازه گيری شده و مقايسه آن با تئوری

توضيحات :

اندازه گيری با استفاده از کرنش سنج ها، مهمترين روش اندازه گيری کرنش مکانيکی می باشند. در اين روش اندازه گيری، کميت هاي مکانيکی، بطور الکتريکی اندازه گيری می شوند. در عمل، اندازه گيری با کرنش سنج ها، تکنيک نسبتاً ثابتی می باشد و رزولوشن نسبتاً بالايی ايجاد می کند.

کرنش سنج به تنهايی، وسيله کاملی براي اندازه گيری کرنش نيست و برای نصب آن نياز به اتصالات و سيم هايی می باشد. کرنش سنج ها، براي کاربرانی که مهارت و دانش تئوري استفاده از المان های سنسور حساس دارند، قابل اطمينان می باشند. اين مجموعه کاربردی، همه وسايل مورد نياز برای نصب کرنش سنج ها را دارا می باشد و چسب های مخصوصی برای اتصال بکار می رود. کرنش سنج ها، توسط کاور مناسبی در مقابل تاثيرات خارجی مانند آسيب های مکانيکی و دمپ، محافظت می شوند. سيم های رابط، با لحيم به کرنش سنج ها و ترمينال ها متصل شده اند.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.