کرنش سنج تحقیقاتی

کرنش سنج تحقیقاتی

کد دستگاه : DA-SM17

اطلاعات فنی :

دارای 30 عدد سنسور استرین گیج

دارای 30 عدد پایه مخصوص اتصال سنسور استرین گیج

دارای انواع ورق سمباده با درجه زبری متفاوت

دارای چسب مخصوص اتصال استرین گیج ها به نمونه آزمایش

دارای هویه متناسب با سنسورها

دارای سیم قلع، روغن لحیم و محلول پاک کننده نوک هویه

دارای یک عدد نمونه سنگ خورده

دارای کیف آلومینیومی جهت حمل آسان و ایمنی تجهیزات دستگاه کرنش

دارای یک عدد برد  ونمایشگر دیجیتالی جهت نمایش کرنش برحسب میکرواسترین

آزمايش هاي قابل انجام :

آماده سازي نقاط اندازه گيري

انتخاب يک کرنش سنج مناسب

چسباندن کرنش سنج ها روي اجزاي داراي تنش مکانيکي

تفسير مقادير اندازه گيري شده و مقايسه آن با تئوري

توضيحات :

اندازه گيري با استفاده از کرنش سنج ها، مهمترين روش اندازه گيــري کرنش مکانيکي مي باشند. در اين روش اندازه گيري، کميت هاي مکانيکي، بطور الکتريکي اندازه گيري مي شوند. در عمل، اندازه گيري با کرنش سنج ها، تکنيک نسبتاً ثابتي مي باشد و رزولوشن نسبتاً بالايي ايجاد مي کند.

کرنش سنج به تنهايي، وسيله کاملي براي اندازه گيري کرنش نيست و براي نصب آن نياز به اتصالات و سيم هايي مي باشد. کرنش سنج ها، براي کاربراني که مهارت و دانش تئوري استفاده از المان هاي سنسـور حساس دارند، قابل اطمينان مي باشند. اين مجمـــوعه کاربردي، همه وسايل مورد نياز براي نصب کرنش سنج ها را دارا مي باشد و چسب هاي مخصوصي براي اتصال بکار مي رود. کرنش سنج ها، توسط کاور مناسبي در مقابل تاثيرات خارجي مانند آسيب هاي مکانيکي و دمپ، محافظت مي شوند. سيم هاي رابط، با لحيم به کرنش سنج ها و ترمينال ها متصل شده اند.

همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.