پل قوسی

پل قوسی

کد دستگاه : DA-SM16

اطلاعات فنی :

دارای وزنه های 100 و 500 گرمی

دارای تکیه گاه مفصلی و غلتکی

دارای هفت کفه بارگذاری بر روی پل به منظور ایجاد بار گسترده

دارای دو کفه بارگذاری در ابتدا و انتهای پل (نقطه اتصال تکیه گاه ها)

دارای دو گیج عقربه ای جهت اندازه گیری میزان خیز پل در هنگام بارگذاری

تیر قوسی شکل فولادی با مقطع 5×20 میلیمتر مربع

آزمايش های قابل انجام :

اصول مکانيکی پل قوسي

تفاوت بين پل های معين استاتيکی و پل های نامعين استاتيکی تحت بارگذاري

محاسبه عکس العمل هاي تکيه گاهی و میزان خیز و جابجایی پل در اثر بارگذاری

تاثير اثر تکیه گاهی در دو حالت بار نقطه ای (متمرکز) و بار گسترده

توضيحات :

پل های قوسی ساختارهای محبوبی در مهندسی عمران می باشند که مي توانند به عنوان پل و تير خميده مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً اين پل ها، نامعين استاتيکی هستند. در پل های قوسی غالباً نيروهای عمودی، ممان های خمشی و نيروهای برشی وجود ندارند.

اين پل دارای توزيع بار غيريکنواخت می باشد که دو انتهای آن بر روي تکيه گاه هايی قرار دارند که يکی از اين تکيه گاه ها غلتکی و ديگری ثابت است. ساعت های اندازه گيری، خيز عمودی و افقی پل قوسی را تحت بارگذاری نشان می دهد. تا هنگامی که در يک انتها تير، تکيه گاه غلتکی وجود دارد، پل معين استاتيکی است و هنگامی که تکيه گاه غلتکی تبديل به تکيه گاه ثابت شود، پل نامعين استاتيکی می شود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.