مرکز برش

مرکز برش

کد دستگاه : DA-SM14

اطلاعات فنی :

دارای شاسی محکم و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی

دارای نمونه‌ ها با مقاطع نبشی، ناودانی و مستطيلی

دارای دو عدد ساعت انديکاتور با دقت 0.01 ميليمتر

امکان اعمال نیرو در نقاط مختلف به هریک از مقاطع

دارای کفه بارگذاری و وزنه های استاندارد جهت اعمال بار به نمونه

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق روابط مرکز برش

اندازه‌گيری جابجايی افقی و عمودی در اثر بار اعمالی در زوايای مختلف

تعيين موقعيت مركز برش يك مقطع ناودانی، مستطیلی و نبشی

توضيحات :

به کمک دستگاه مرکز برش می توان روابط مرکز برش در تيرهای يک سرگيردار با مقاطع نبشی، ناودانی و مستطیلی را بررسی کرد. تيرهای آزمايشی از يک انتها توسط يک تکيه‌ گاه گيردار روی شاسی دستگاه ثابت می شوند و انتهای آزاد آن توسط وزنه‌، بارگذاری می شود.

به کمک دو ساعت اندازه‌گيری، ميزان خمش تيرها در دو جهت عمودی و افقی اندازه‌گيری می شود. اگر یک تیر منشوری را در صفحه عمود بر محور تیر بارگذاری کنیم، علاوه بر لنگر برشی شاهد لنگر پیچشی نیز خواهیم بود. اما اگر بار وارده از نقطه ای به نام مرکز برش بگذرد، تنها خمش در تیر را شاهد خواهیم بود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.