کشش

کشش

کد دستگاه : DA-SM01

اطلاعات فنی :

عملکرد ساده، اندازه‌گيری دقيق

تطابق نتايج عملی با تئوری

دقت اندازه‌گيری تغييرطول : 0.01 ميليمتر

نيروی کششی با ظرفيت های مختلف

نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان

قابل اتصال به کامپيوتر از طريق سيستم داده‌برداری الکترونيکی

اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه به صورت بی سیم

آزمايش های قابل انجام :

آزمايش کشش بر روی نمونه‌های فلزی مختلف

تعيين تنش تسليم و نهایی و درصد ازدياد طول نمونه

تحقيق تجربی قانون هوک

توضيحات :

دستگاه کشش دستگاهی است که جهت مقاصد آموزشی طراحی شده است. عملکرد سـاده و ساختار مقاوم اين دستگاه برای آموزش‌های دانشجویی مناسب است که امکان مشاهده جزييات تست را در تمام مراحل فراهم می آورد.

اين دستگـاه قابل اتصال به کامپيوتـر است. بدين منظور سنسورهای الکترونيکی نيرو و جابجایی روی دستگاه نصب می شوند و از طريق سستم داده‌برداری الکترونيکی DA-EDAS01 اطلاعــات مربوط به کميت‌های نيـرو و جابجایی به کامپيوتر انتقال می يابد. نرم‌افزار Tensile Tester جهت نمــايش مقادير اندازه‌گيری شده، ترسيم و تحليل منحني‌های تنش-کرنش و ذخيره و بازبينی کليه اطلاعات مربوط به تست‌ها به کار می رود.

اعمال نيرو به طور اتوماتيک و ازطريق فرمان دادن به نرم افزار کشش و فشردن دکمه استارت صورت می گيرد که نيرویی به سمت بالا به قسمت متحرک دستگاه که فک متحرک نيز به آن متصـل است وارد می شود. فک ثابت دستگاه به شاسی متصل است. فک‌ های دستگاه از نوع پيچی هستند که برای بستن نمونه های کشش دمبلی رزوه‌دار قابل استفاده می باشد. نمونه‌ هایی از سه جنس آهن، برنج و آلومينيم برای آزمايش عرضه می شود. همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.