خیز تیرهای خمیده

خیز تیرهای خمیده

کد دستگاه : DA-SM13

اطلاعات فنی :

مجهز به هفت عدد گيج انديکاتور با دقت 0.01 میلیمتر

مجهز به کفه‌هاي بارگذاري

داراي انواع وزنه‌هاي مختلف داراي استاندارد

پوشش مقاوم در مقابل زنگ‌زدگي و ضربه

داراي پانل لمينت شده جهت تعيين موقعيت هاي نمونه‌هاي آزمايش

آزمايش های قابل انجام :

رفتار خمش يک تير خميده به صورت دايره, نيم دايره و ربع دايره

کاربرد اصل نیروهای مجازی برای محاسبه میزان خیز تیرهای خمیده

مقايسه خيزهاي افقي و عمودي در حالت آزمایش با فرمول هاي تئوري

 توضيحات :

جهت محاسبه خیز در نقاط مختلف یک عضو خمیده از روش انرژی (کار مجازی یا کاستیگلیانو) استفاده می شود. دستـگاه شامل سه تير مختلف به شکل هاي دايره اي، نيم دايره اي و ربع دايره هستند که بر تکيه گاه هاي معين استاتيکي قرار دارند. تيـر مورد نظر توسط وزنه هاي مختلف بارگذاري شده است. گيج هاي افقي و عمودي تعبيه شده، خيزهاي افقي و عمودي را اندازه گيري مي کنند. هر سه تير داراي سطح مقطع يکسان مي باشند.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.