خیز تیرهای خمیده

خیز تیرهای خمیده

کد دستگاه : DA-SM13

اطلاعات فنی :

دارای نمونه های دایره ای، نیم دایره ای و ربع دایره با ابعاد هندسی مشخص

مجهز به هفت عدد گيج انديکاتور با دقت 0.01 میلیمتر

مجهز به کفه‌هاي بارگذاري بر روی هر نمونه

دارای انواع وزنه‌ های مختلف دارای استاندارد

پوشش مقاوم در مقابل زنگ‌ زدگی و ضربه

دارای پانل لمينت شده جهت تعيين موقعيت های نمونه‌ های آزمايش

آزمايش های قابل انجام :

رفتار خمش يک تير خميده به صورت دايره، نيم دايره و ربع دايره

کاربرد اصل نیروهای مجازی برای محاسبه میزان خیز تیرهای خمیده

مقايسه خيزهای افقی و عمودی در حالت آزمایش با فرمول های تئوری

 توضيحات :

جهت محاسبه خیز در نقاط مختلف یک عضو خمیده از روش انرژی (کار مجازی یا کاستیگلیانو) استفاده می شود. دستگاه شامل سه تير مختلف به شکل های دايره ای، نيم دايره ای و ربع دايره هستند که بر تکيه گاه های معين استاتيکی قرار دارند.

تيـر مورد نظر توسط وزنه هاي مختلف بارگذاري شده است. گيج های افقی و عمودی تعبيه شده، خيزهای افقی و عمودی را اندازه گيری می کنند. هر سه تير دارای سطح مقطع يکسان می باشند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.