خمش قابها

خمش قابها

کد دستگاه : DA-SM11

اطلاعات فنی :

داراي دو سيستم نگهدارنده کفه‌هاي بارگذاري

داراي يک سيستم مجهز به دو غلطک مخصوص جهت تکيه‌گاه غلطکي

داراي يک سيستم راهنماي غلطک ها قابل اتصال به فريم

دو عدد تکيه گاه گيردار در دو سايز بلند و کوتاه

داراي يک سيستم نگهدارنده گيج اندازه‌گير تغيير شکل با دقت 0.01 ميليمتر

داراي 4 عدد نمونه (قاب) براساس آزمايش هاي مورد نظر

داراي وزنه‌هاي مخصوص چدني استاندارد شده

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق رابطه بين بار وارده و تغيير شکل قاب

بررسی اختلاف بین فریم های معین و نامعین

تحقيق اصل جمع آثار و روش کار مجازي

تعيين خيز و عکس العمل تکيه گاهي در يک قاب نامعين

توضيحات :

دستگاه خمش قاب‌ها ، امکان بررسي خمش الاستيک در انواع مختلف قاب‌ها را فراهم مي‌آورد. دستگاه شــامل يک شاسی فلزي است که قاب‌ها، تکيه‌گاه‌ها، نگهدارنده‌ها و ساير اجزاي روي آن به صورت‌هاي مختلف قابل نصب است.

اين دستگاه روش مستقيمي را براي اندازه‌گيري بارمحوري افقي درتکيه‌گاه قاب تحت شرايط بارگذاري مختلف ارائه مي‌دهد. براي بارگذاري در نقاط مختلف کفــه‌هاي بارگذاري تعبيه شده است که با قراردادن وزنه روي آنها مقدار بار موردنظر اعمال مي‌شود. همچنين ازگيج‌ هاي مکـانيکي براي اندازه‌گيري جابجايي تکيه‌گاه غلطکي و خيز قاب در نقاط مختلف استفاده مي‌شود.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.