خمش قابها

خمش قابها

کد دستگاه : DA-SM11

اطلاعات فنی :

دارای دو سيستم نگهدارنده کفه‌ های بارگذاری

دارای يک سيستم مجهز به دو غلطک مخصوص جهت تکيه‌ گاه غلطکی

دارای يک سيستم راهنمای غلطک ها قابل اتصال به فريم

دو عدد تکيه گاه گيردار در دو سايز بلند و کوتاه

دارای يک سيستم نگهدارنده گيج اندازه‌گير تغيير شکل با دقت 0.01 ميليمتر

دارای 4 عدد نمونه (قاب) براساس آزمايش های مورد نظر

دارای وزنه‌ های مخصوص چدنی استاندارد شده

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق رابطه بين بار وارده و تغيير شکل قاب

بررسی اختلاف بین فریم های معین و نامعین

تحقيق اصل جمع آثار و روش کار مجازی

تعيين خيز و عکس العمل تکيه گاهی در يک قاب نامعين

توضيحات :

دستگاه خمش قاب‌ ها، امکان بررسی خمش الاستيک در انواع مختلف قاب‌ ها را فراهم می آورد. دستگاه شامل يک شاسی فلزی است که قاب‌ ها، تکيه‌گاه‌ها، نگهدارنده‌ ها و ساير اجزای روی آن به صورت‌ های مختلف قابل نصب است.

اين دستگاه روش مستقيمی را براي اندازه‌ گيری بار محوری افقی درتکيه‌ گاه قاب تحت شرايط بارگذاری مختلف ارائه می دهد. برای بارگذاری در نقاط مختلف کفه‌ های بارگذاری تعبيه شده است که با قراردادن وزنه روی آنها مقدار بار موردنظر اعمال می شود.

همچنين ازگيج‌ های مکانيکی براي اندازه‌ گيری جابجايی تکيه‌ گاه غلطکی و خيز قاب در نقاط مختلف استفاده می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.