پل معلق

پل معلق

کد دستگاه : DA-SM10

اطلاعات فني :

بررسی قانون ماکسول بتی

قابليت انجام آزمايش‌هاي عملي درباره پل معلق

نمايش‌دهنده ديجيتالي نيرو

اندازه‌گيري خيز صفحه پل با استفاده از گيج مکانيکي

قابلیت محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی

اندازه‌گيري نيروهاي تکيه‌گاهي با نيروسنج الکترونيکي (لودسل)

آزمايش های قابل انجام :

بررسي تاثير متقابل بين كابل ها، صفحه پل، ميله‌هاي نگهدارنده پل و تکيه‌گاه ها

بررسي توزيع نيرو و رفتار پل معلق در شرايط بار نقطه‌اي، گسترده و متحرک

بدست آوردن نيروي كشش كابل و رسم نمودارهاي خط تاثير عکس‌العمل هاي تکيه‌گاهي

توضيحات :

پل های معلق در زمره قدیمی ترین طراحی های پل هستند و مهمترین عضــو آنها کابل است که با وجود وزن کم می توانند نیروی کششی زیادی را تحمل کنند.

دستگاه پل معلق، امکان شبيه‌سازي و بررسي رفتار يک پل معلق(کابلي) واقعي را فراهم مي‌آورد. دستگاه شامل يک شاسی فلزي است که سازه پل روي آن نصب شده است. سازه پل شامــل صفحه پل و ميله‌هاي حامل مي‌باشد که طرفين صفحه را به دو كابـل‌ نگهدارنده پل متصل مي‌کند. در دو طرف پل قرقره‌هايي وجود دارد که نيروي وزنه‌هاي بارگذاري را به کابل‌ها منتقل مي‌کند و سازه را معلق نگه مي‌دارد. مقدار نيروي کشــش کابل‌ها در شرايط مختلف از روي مقدار وزنه‌ها قابل محاسبه است.

همچنين مقدار خيز صفحه پل توسط يک گيج تغيير طول مکانيکي اندازه‌گيري مي‌شود. دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.