خرپا

خرپا

کد دستگاه : DA-SM09

اطلاعات فنی :

قابليت انجام آزمايش‌های عملي درباره سازه‌ها

سيستم اعمال نيرو بصورت دقیق

اندازه‌گيری کرنش تمام عضوها با کرنش‌سنج (استرين‌گيج)

نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان

حداکثر نيروی بارگذاری : 2 کيلونيوتن و حداکثر محدوده جابجایی : 10 ميليمتر

اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه بصورت بی سیم

آزمايش های قابل انجام :

بررسی قوانين اساسي استاتيک در سازه‌ها

مطالعه تنش، کرنش، نيرو و خمش در سازه‌ها

بررسی روش انرژي در اندازه گيري خيز خرپا

توضيحات :

خرپا يکي از سازه‌های اصلي مهندسی است که بخصوص در طراحی پل ها و ساختمان ها مورد استفاده قرار می گيرد. بنابراين زمينه‌های عملی فراوانی برای اين دستگاه وجود دارد. دستگاه خرپا امکان بررسی توزيع نيروها در يک سازه خرپای دوبعدی را فراهم می آورد.

تمام کرنش سنج ها از طريق يک باکس سـلکتور به برد الکترونیکی وایرلس متصـل می شود. همچنين دستگاه، قابليت اتصال به کامپيوتر را دارا می باشد و می توان اطلاعات مربوط به مقدار بار و کرنش ها را که توسط کرنش سنج ها اندازه گيری می شود را ذخيره نموده و يا چاپ کرد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.