سیلندر جدار ضخیم

سیلندر جدار ضخیم

کد دستگاه : DA-SM08

اطلاعات فنی :

دارای سیلندر در ابعاد مشخص

دارای سیستم اعمال بار به سیلندر به صورت جک هیدرولیک دستی

دارای سنسور الکترونيکی فشار با دقت 0.1 بار

دارای گيج فشار از نوع روغنی با فشار 40-0 بار

دارای 13عدد کرنش‌سنج با رنج 350 اهم که در شعاع ها و حالت های مختلف (محیطی، شعاعی و طولی)

دارای نرم‌افزار ويژه و برقراری ارتباط نرم افزار با دستگاه به صورت وایرلس و با استفاده از دانگل

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گيری کرنش های شعاعی، محیطی، محوری با استفاده از کرنش سنج ها

کاربرد دايره مور برای تنش های سه بعدی

تعيين توزيع تنش ها در شعاع، محيط و محور

بررسی رابطه بين کرنش، فشار و تنش در حالت تنش سه بعدی

توضيحات :

در مقايسه با سيلندر جدارنازک، اين دستگاه امکان اندازه گيری توزيع نامتقارن تنش ها بر روی ضخامت ديواره ها را دارد. توزيع تنش ها در يک سيلندر جدار ضخيم، به صورت سه بعدی است. تنش ها، شعاعی، محيطی و محوری هستند.

اين دستگاه آزمايشگاهی براي دستيابی مستقيم به تنش ها و کرنش های موجود در يک سيلندر جدار ضخيم تحت فشار داخلی به کار ميرود. فشار داخلی موجود در اين سيلندر جدار ضخيم توسط سيلندر هيدروليکی تامين می شود.

براي اندازه گيری فشار داخلی از يک گيج فشارسنج الکترونیکی استفاده می شود. کرنش سنج ها در نقاط شعاعی مختلف نصب شده اند. کرنش سنج هايی نيز در سطح داخلی و خارجی سيلندر قرار دارند و به نحوی نصب شده اند که کرنش های شعاعی و محوری و محیطی اندازه گرفته شود.

دستگاه دارای دستور کار، نرم افزار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.