سیلندر جدار ضخیم

سیلندر جدار ضخیم

کد دستگاه : DA-SM08

اطلاعات فنی :

تنش ها و کرنش های يک سيلندر جدار ضخيم تحت فشار داخلی

سيلندر جدار ضخيم داراي دوجدار به عنوان يک vessel

سيلندر دارای کرنش سنج بر روی سطح و جداره های آن

طول : 330ميليمتر، قطر : 14ميليمتر، فشار داخلی : 70 بار

هشت عدد استرين گيج ها با منبع ولتاژ  10 وات و رنج فشار گيج 100-0 بار

نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان

اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه بصورت بی سیم

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گيری کرنش با کرنش سنج ها

کاربرد دايره مور برای تنش های سه بعدی

تعيين توزيع تنش ها در شعاع، محيط و محور

بررسی رابطه بين کرنش، فشار و تنش در حالت تنش سه بعدی

توضيحات :

در مقايسه با سيلندر جدارنازک، اين دستگاه بايد امکان اندازه گيری توزيع نامتقارن تنش ها بر روی ضخامت ديواره ها را داشته باشد. توزيع تنش ها در يک سيلندر جدار ضخيم، بصورت سه بعدی است. تنش ها، شعاعی، محيطی و محوری هستند.

اين دستگاه آزمايشگاهی برای دستيابی مستقيم به تنش ها و کرنش های موجود در يک سـيلندر جدار ضخيم تحت فشار داخلی بکار می رود. فشار داخلی موجود در اين سيلندر جدار ضخيم توسط سيلندر هيدروليکی تامين می شود. برای اندازه گيری فشار داخلی از يک گيج فشارسنج استفاده می شود. کرنش سنج ها در نقاط شعاعی مختلف نصب شده اند. کرنش سنج هایی نيز در سطح داخلی و خارجی سيلندر قرار دارند.

دستگاه دارای دستور کار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.