تغییر حالت در گازها

تغییر حالت در گازها

کد دستگاه : DA- TE15

اطلاعات فنی :

شامل دو مخزن شفاف

دارای شیر اطمینان بر روی هر دو شیشه جهت ایمنی دستگاه

بررسی قانون بويل : بررسی فرايند دمای ثابت در يک محفظه و فرايند حجم ثابت در يک محفظه شفاف دیگر

اندازه گیری دما، فشار و توان مصرفی هیتر در محفظه فرایند حجم ثابت و نمايش رفتار فرایند از طریق نرم افزار

اندازه گیری دما، فشار و ارتفاع سطح روغن در محفظه دمای ثابت و نمایش و بررسی آن از طريق نرم افزار 

دارای مخزن روغن و پمپ جهت تنظیم ارتفاع روغن داخل محفظه آزمایش دما ثابت و آدیاباتیک

ارتباط نرم افزار با دستگاه به صورت وایرلس و از طریق دانگل انجام خواهد شد.

آزمایش های قابل انجام :

بررسی قانون بويل :

- فرايند دمای ثابت در يک محفظه

- فرايند حجم ثابت در يک محفظه

توضیحات :

دستگاه حاضر به بررسی رابطه بويل که درمورد گازها بکار می رود، می پردازد. اين دستگاه از دو مخزن شفاف تشکيل شده است که يکی از آنها برای بررسی فرايند حجم ثابت و ديگری برای بررسی فرايند دما ثابت بکارگرفته خواهدشد.

در مخزن که مربوط به فرايند حجم ثابت است، يک هيتر قرار داده شده است که باايجاد گرما از طرف آن فرايند حجم ثابت را بررسی خواهيم نمود. مخزن دوم که درون آن روغـن هيدروليک قابل مشاهده است، برای بررسی فرايند دما ثابت بکار گرفته خواهد شد. به کمک پمپ تعبيه شده بر روی دستگاه ارتفاع روغن تغيير خواهد کرد که نتيجه آن تغييرحالت در گاز خواهد بود. تمامی موارد اندازه گيری شده در هر دو مخزن به کمک نرم افزار بر روی کامپيوتر قابل مشاهده و بررسی است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.