میز آزمایش انتقال حرارت

میز آزمایش انتقال حرارت

کد دستگاه : DA- HT12

اطلاعات فنی :

دارای چهار سنسور دمایی
دارای دو عدد پمپ
دارای دو عدد روتامتر

آزمایش های قابل انجام :

بررسی فرآيند انتقال حرارت بين آب گرم و آب سرد
محاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتي

توضیحات :

دستگاه حاضر به منظور بررسی انتقال حرارت توسط انواع مبدل های حرارتی طراحی شده است. سه نوع مبدل پوسته و لوله، دو لوله ای و صفحه ای توسط اين دستگاه مورد آزمايش قرار می گيرند. واحد آب گرم، شامل يك مخزن با يک گرم‌كن الكتريكی است كه دو كيلو وات قدرت گرمــایی دارد و آب را تا درجه حرارت مورد نظر گرم می کند. واحد آب سرد كه شامل مخزن آب سرد می باشد.
دو عدد پمپ كه يکی آب سرد و ديگری آب گرم را در سيستم به گردش در می آورد. مبدل های حرارتی پوسته و لوله، دو لوله ای و صفحه ای سنسـورهای دمایی، در چهار نقطه، دماي آب گرم ورودی و خروجی و همچنين دمای آب سرد ورودی و خروجی به مبدل را اندازه گيری می کنند. مقدار دمای چهار نقطه دمایی، بوسـيله چهار نمايشگر دما، نمايش داده می شود.  دبی آب گرم و آب سرد ورودی به مبدل، توسط دو عدد روتامتر اندازه گيری می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.