میز آزمایش انتقال حرارت

میز آزمایش انتقال حرارت

کد دستگاه : DA- HT12

اطلاعات فنی :

دارای ترموستات مخزن آب گرم جهت کنترل دمای مخزن

دارای مبدل حرارتی صفحه ای با مشخصات معین

دارای مبدل حرارتی دو لوله ای شفاف با مشخصات معین

دارای مبدل حرارتی پوسته و لوله شفاف با مشخصات معین

دارای دو شیر فلکه ای برای تنظیم دبی آب سرد و گرم

دارای دو سنسور برای اندازه گیری دبی آب گرم و آب سرد

مجهز به الکتروپمپ با توان و هد مشخص

مجهز به سیستم تغییر جهت برای ایجاد جریان همسو و یا جریان غیر همسو

مخزن آب گرم مجهز به یک گرمکن الکتریکی است با دو کیلو وات قدرت گرمایی

چهار سنسور دمایی و  چهار نمایشگر دیجیتال جهت اندازه گیری و نمایش دمای ورودی و خروجی آب گرم و سرد

آزمایش های قابل انجام :

بررسي فرآيند انتقال حرارت بين آب گرم و آب سرد

محاسبه ضريب انتقال حرارت کلي و راندمان مبدل حرارتي

قابليت انجام آزمايش  ضريب انتقال حرارت در مبدل های حرارتی دو لوله ای، پوسته ولوله و صفحه ای

توضیحات :

دستگاه حاضر به منظور بررسی انتقال حرارت توسط انواع مبدلهای حرارتی طراحی شده است. سه نوع مبدل پوسته و لوله، دو لوله ای و صفحه ای توسط اين دستگاه مورد آزمايش قرار می گيرند. واحد آب گرم، شامل يك مخزن با يک گرم‌كن الكتريكي است كه دو كيلو وات قدرت گرمــايي دارد و آب را تا درجه حرارت مورد نظر گرم مي کند. واحد آب سرد كه شامل مخزن آب سرد مي باشد.

دو عدد پمپ كه يکي آب سرد و ديگري آب گرم را در سيستم به گردش در مي‌آورد. مبدل های حرارتي پوسته و لوله، دو لوله ای و صفحه ای سنسـورهای دمايی دستگاه حاضر به منظور بررسی انتقال حرارت توسط انواع مبدلهای حرارتی طراحی شده است. سه نوع مبدل پوسته
و لوله، دو لوله ای و صفحه ای توسط اين دستگاه مورد آزمايش قرار می گيرند.
واحد آب گرم، شامل يك مخزن با يک گرم‌كن الكتريكي است كه دو كيلو وات قدرت گرمــايي دارد و آب را تا درجه حرارت مورد نظر گرم مي کند. واحد آب سرد, كه شامل مخزن آب سرد مي باشد.
دو عدد پمپ كه يکي آب سرد و ديگري آب گرم را در سيستم به گردش در مي‌آورد. مبدل های حرارتي پوسته و لوله، دو لوله ای و صفحه ای سنسـورهاي دمايي, در چهار نقطه، دمای آب گرم ورودي و خروجي و همچنين دماي آب سرد ورودي و خروجي به مبدل را اندازه گيری مي کنند. مقدار دماي چهار نقطه دمايی، بوسـيله چهار نمايشگر دما، نمايش داده مي شود.  دبی آب گرم و آب سرد ورودي به مبدل، توسط دو عدد روتامتر اندازه گيري مي شود.
همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است. در چهار نقطه، دمای آب گرم ورودي و خروجي و همچنين دماي آب سرد ورودي و خروجي به مبدل را اندازه گيری می کنند. مقدار دماي چهار نقطه دمايی، بوسـيله چهار نمايشگر دما، نمايش داده مي شود. دبی آب گرم و آب سرد ورودي به مبدل، توسط دو عدد روتامتر اندازه گيري مي شود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.