تعادل اجسام شناور

تعادل اجسام شناور

کد دستگاه : DA-FM23

اطلاعات فنی :

دارای مخزن آب مستطیلی شکل

دارای یک شناور به وزن 2800 گرم

دارای وزنه افقی 200 گرمی به منظور ایجاد شیب شناور

دارای وزنه عمودی 520 گرمی به منظور تغییر مرکز جرم شناور

دارای شاخص و صفحه مدرج جهت اندازه گیری میزان انحراف شناور

آزمايش های قابل انجام :

تعيين و بررسی نیروی شناوری و مرکز شناوری

تعيين و بررسی مرکز ثقل، متاسنتر و تعادل

انحراف زاويه

توضيحات :

تعیین نقطه متاستتریک یکی از مهمترین عوامل تعادل اجسام شناور است. این نقطه از محل برخورد بردار نیروی شناوری و مرکز جرم جسم شناور حاصل می شود.

آزمايش توسط يک مخزن پر از آب انجام می شود. برای انجام آزمايش از يک قسمت شفاف و بدنه پلکسی گلاس استفاده می شود که دارای اسکيل های عمودی و افقی است که تداعی کننده وزنه های لغزنده است.

وزنه های لغزنده مي توانند توسط پيچ هايي در حالت ثابت قرار گيرند. وضعيت مرکز شناوری توسط تغيير وضعيت وزنه های لغزنده، تغيير می کند. علاوه بر آن يک نمايشگر زاويه در دستگاه قرار داده شده است.

دستگاه دارای دستور کار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.