تعادل اجسام شناور

تعادل اجسام شناور

کد دستگاه : DA-FM23

اطلاعات فنی :

دارای مخزن آب مستطیلی شکل

دارای یک شناور به وزن 2800 گرم

دارای وزنه افقی 200 گرمی به منظور ایجاد شیب شناور

دارای وزنه عمودی 520 گرمی به منظور تغییر مرکز جرم شناور

دارای شاخص و صفحه مدرج جهت اندازه گیری میزان انحراف شناور

آزمايش های قابل انجام :

تعيين و بررسي نیروی شناوري و مرکز شناوري

تعيين و بررسي مرکز ثقل، متاسنتر و تعادل

انحراف زاويه

توضيحات :

تعیین نقطه متاستتریک یکی از مهمترین عوامل تعادل اجسام شناور است. این نقطه از محل برخورد بردار نیروی شناوری و مرکز جرم جسم شناور حاصل می شود. آزمايش توسط يک مخزن پر از آب انجام ميشود. براي انجام آزمايش از يک قسمت شفاف و بدنه پلکسي گلاس استفاده مي شود که داراي اسکيل هاي عمودي و افقي است که تداعي کننده وزنه هاي لغزنده است.

وزنه هاي لغزنده مي توانند توسط پيچ هايي در حالت ثابت قرار گيرند. وضعيت مرکز شناوري توسط تغيير وضعيت وزنه هاي لغزنده، تغيير مي کند. علاوه بر آن يک نمايشگر زاويه در دستگاه قرار داده شده است.

دستگاه داراي دستور کار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.