تعادل اجسام شناور

تعادل اجسام شناور

کد دستگاه : DA-FM23

اطلاعات فنی :

دستگاه آزمايش برای تعيين نقطه متاسنتريک اجسام شناور

وزن وزنه های لغزنده : 1800 گرم

وزن دستگاه بدون وزنه های لغزنده : 2500 گرم

گستره افقی : 120 گرم

گستره عمودی : 200 گرم

آزمايش های قابل انجام :

تعيين و بررسی شناوری و مرکز شناوری

تعيين و بررسی مرکز ثقل، متاسنتر و تعادل

انحراف زاويه

توضيحات :

آزمايش توسط يک مخزن پر از آب انجام مي شود. براي انجام آزمايش از يک قسمت شفاف و بدنه پلکسی گلاس استفاده می شود که دارای اسکيل های عمودی و افقی است که تداعی کننده وزنه های لغزنده است. وزنه های لغزنده می توانند توسط پيچ هایی در حالت ثابت قرار گيرند. وضعيت مرکز شناوری توسط تغيير وضعيت وزنه­ های لغزنده، تغيير می کند. علاوه بر آن يک نمايشگر زاويه در دستگاه قرار داده شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد