مقاومت فشار و کشش عایق رطوبتی

مقاومت فشار و کشش عایق رطوبتی

کد دستگاه : DA-CE08

اطلاعات فنی :

عملکرد ساده و اندازه گيری دقيق

دارای فک های مخصوص فشار و کشش

قابليت تعويض آسان فک ها

مجهز به نمايشگر ديجيتال جهت ثبت مقدار بار و سرعت اعمال بار

آزمایش قابل انجام :

تعيين مقاومت فشاری و کششی عايق های رطوبتی

توضیحات :

بوسيله دستگاه مقاومت فشــاری و کششی عايق های رطـوبتی، می توان براساس نوع آزمايش، مقاومت کششی نمونه ها را بدست آورد و يا مقاومت فشاری نمونه ها را با ابعاد مشخص محاسبه نمود.

سرعت اعمال بار قابل تنظيم است. مقدار بار اعمالی برحسب کيلوگرم و سرعت اعمال بار برحسب کيلوگرم برثانيه توسط نمايشگر ديجيتال قابل دستيابی است.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.