آزمایش تیرها

آزمایش تیرها

کد دستگاه : SM06

اطلاعات فنی :

داراي يک تکيه گاه گيردار و دو تکيه‌گاه مفصلي

مجهز به دو سنسور الکترونيکي نيرو با دقت 0.1گرم

داراي دو نمایشگر نیرو با قابلیت نمایش نیرو با دقت 0.1گرم

داراي سه عدد گيج ساعت انديکاتور با دقت 0.01ميليمتر

داراي سه عدد کفه بارگذاري و وزنه ‌هاي مختلف استاندارد

دارای نمونه از جنس های فولاد، برنج و آلومینیوم

دارای دو خط کش نصب شده بر روی بدنه دستگاه جهت تنظیم فاصله های تکیه گاه ها و کفه بارگذاری

آزمايش های قابل انجام :

بررسي معادلات منحني الاستيك تير و ترسيم آن در شرايط تکيه‌گاهي مختلف معین و نامعین و تحت بارهاي متغير

تعيين استحکام خمشي و مدول الاستيسيته براي مقاطع و مواد مختلف

بدست آوردن شعاع انحناي تير تحت خمش خالص

تحقيق قانون ماكسول- بتي (اصل جمع آثار)

تحقيق روابط تعادل استاتيکي با بررسي عكس‌العمل‌هاي تكيه گاهي

نحوه استفاده از کار مجازی برای تیرهای معین و نامعین

توضيحات :

به کمک دستگاه آزمايش تيرها مي‌توان محدوده وسيعي از آزمايش‌ هاي مربوط به مبحث خمش تيرها را انجام داد. تیرها از عضوهای کلیدی در طراحی مهندسی هستند که وقتی در نقاط مختلف در طول آنها بارگذاری شود، شاهد خیز و جابجایی در نقاط مختلف آن تیر خواهیم بود.

يک تکيه‌گاه گيردار و دوتکيه‌گاه ساده براي برقراري شرايط مختلف جهت آزمايش تير وجود دارد. همچنين سه کفه بارگذاري امکان بارگذاري در نقاط مختلف تير را فراهم مي‌آورد.

براي اندازه‌گيري خيز تيـــر در نقاط مختلف از سه گيج مکانيکي اســـتفاده مي‌شود. همچنين نيروهاي عکس‌العمل‌ تکيه‌گاهي به کمک دو سنسور الکتريکي نيرو  که در دو تکيه‌گاه ساده تعبيه شده است، اندازه‌گيري و توسط نمايـش‌ دهنده ديجيتالي نيرو نمايش داده مي‌شود. دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.