آزمایش تیرها

آزمایش تیرها

کد دستگاه : SM06

اطلاعات فنی :

ظرفيت نيروسنج الکترونيکی : 200 نيوتن

دقت اندازه‌گيری نيرو : 0.1 نيوتن

اندازه‌گيری خيز تير با گيج مکانيکي

نيروی عکس‌العمل تکيه‌گاهی بوسيله سنسور الکتريکی نيرو

امکان انجام محدوده وسيعی از آزمايش‌های مربوط به تيرها

آرايش‌های مختلف با تکيه‌گاه‌های گيردار، ساده و کفه‌های بارگذاری

آزمايش های قابل انجام :

بررسی معادلات منحنی الاستيك تير و ترسيم آن در شرايط تکيه‌گاهی مختلف و تحت بارهای متغير

تعيين استحکام خمشی و مدول الاستيسيته برای مقاطع و مواد مختلف

بدست آوردن شعاع انحنای تير تحت خمش خالص

تحقيق قانون ماكسول- بتی

تحقيق روابط تعادل استاتيکی با بررسی عكس‌العمل‌های تكيه گاهی

توضيحات :

به کمک دستگاه آزمايش تيرها می توان محدوده وسيعی از آزمايش‌ های مربوط به مبحث خمش تيرها را انجام داد. درطراحی دستگاه توجه خاصی به انعطاف‌پذيری برای انجام آزمايشات مختلف و سهولت استفاده از آن صورت گرفته است. يک تکيه‌ گاه گيردار و دو تکيه‌گاه ساده برای برقراری شرايط مختلف جهت آزمايش تير وجود دارد. همچنين سه کفه بارگذاری امکان بارگذاری در نقاط مختلف تير را فراهم می آورد.

برای اندازه‌گيری خيز تير در نقاط مختلف از سه گيج مکانيکی استفاده می شود. همچنين نيروهای عکس‌العمل‌ تکيه‌گاهی به کمک دو سنسور الکتريکی نيرو  که در دو تکيه‌گاه ساده تعبيه شده است، اندازه‌گيری و توسط نمايش‌دهنده ديجيتالی نيرو نمايش داده می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.