سنسور اندازه گیری زاویه (encoder)

سنسور اندازه گیری زاویه (encoder)

 

توضیحات : 

سنسورهای معروف به encoder جهت اندازه گیری و قرائت زاویه بکار می روند و کاربردهای وسیعی در صنعت دارند.

این سنسورها با برندهای مختلف و دقت های متفاوت در بازار عرضه می شوند و با اتصال به یک نمایشگر می توان مقدار زاویه را از آن قرائت نمود.

باتوجه به کاربرد و نحوه بهره برداری از این سنسورها می توان به صورت نرم افزاری و یا نمایشگری از آنها بهره گرفت.

این نوع از سنسورها به صورت ورودی 5 ولت یا 12-24 ولت در بازار عرضه می گردند و به صورت هالوشفت و یا روتاری در بازار موجود است.