سنسور اندازه گیری دبی

سنسور اندازه گیری دبی

 

الف) روتامتر :

روتامترها از رایج ترین ابزار مکانیکی جهت اندازه گیری دبی سیال هستند که می توانند برای آب یا هوا استفاده شوند. روتامترها دارای رنج ها و بازه های کاری متفاوت هستند و به دو نوع شیردار و بدون شیر تقسیم می شوند. 

 

ب) سنسور دیجیتالی اندازه گیری دبی آب (توربینی) :

این سنسور به صورت توربینی است و مقدار دبی آب گذرنده را به صورت دیجیتال نمایش خواهد داد. سنسور به یک نمایشگر وصل خواهد شد و بدین ترتیب مقدار دبی آب اندازه گیری شده را نمایش خواهد داد. 

این سنسورها نیز با ورودی های مختلف دارای رنج های کاری متفاوتی هستند.

نمایشگر مربوطه نیز ساخت شرکت دقت آزما بوده و مقدار دبی آب گذرنده از سنسور را برحسب لیتر بر دقیقه (LPM) نشان می دهد.

 

ج) سنسور اندازه گیری دبی (الکترومغناطیسی)