آونگ اصطکاکی

آونگ اصطکاکی

کد دستگاه : DA-CE03 

اطلاعات فنی :

مجهز به قفل کن بازوی آونگ

قابليت تعويض قطعات لغزنده لاستيکی

دارای پايه سه گوش مجهز به پيچ های تنظيم جهت تراز نمودن کامل دستگاه

قابليت جابجا نمودن ستون اصلی دستگاه در راستایی قائم بازوی آونگ با طول و جرم مشخص

آزمایش های قابل انجام :

اندازه گيری مشخصات مقاومت مصالح

توضیحات :

دستگاه آونگ اصطکاکی به منظور اندازه گيری مشخصات مقاومت مصالح استفاده می شود. اين دستگاه انرژی تلف شده در زمان حرکت لبه لغزنده لاستيکی بر روی سطح مورد آزمايش را اندازه گيری می نمايد. دستگاه شامل يک بازوی آونگ است که ارتفاع آن قابل تنظيم می باشد.

يک لغزنده لاستيکی که توسط فنر به آن نيرو وارد می شود، در انتهای آونگ نصب شده است و حول يک دوک که به ستون عمودی بسته شده است، دوران مي کند. در طول آزمايش، آونگ به سمت بالا برده شده و سپس رها می شود تا آزادانه دوران نموده و لبه لغزنده لاستيکی درطول سطح نمونه بلغزد. ارتفاع بدست آمده در انتهای نوسان، مقياسی از مقاومت سايشی نمونه است.

دستگاه دارای پوشش مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی از نوع الکترواستاتيک می باشد. همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.