سنسور سرعت سنج باد (توربینی)

سنسور سرعت سنج باد (توربینی)

 

اطلاعات فنی :

این سنسورها به صورت توربینی بوده و مقدار سرعت هوای (باد) گذرنده از آن را برحسب m/s اندازه گیری کرده و با وصل شدن به یک نمایشگر مقدار اندازه گیری شده را به صورت دیجیتال نمایش خواهد داد.