نمونه تست دستگاه خمش

نمونه تست دستگاه خمش

 

کد قطعه فولادی : SM22-01

 

اطلاعات فنی :

نمونه های تست خمش متناسب با دستگاه خمش سه نقطه (خمش پلاستیک) است. این نمونه جهت مشاهده و بررسی نمودار خمش سه نقطه در نظر گرفته شده است. نمونه ها دارای مقطع گرد یا مستطیلی با سطح مقطع های مختلفی هستند.

نمونه ها تحت بارگذاری بطور کامل دچار خمش پلاستیک می شوند.

این نمونه ها در جنس های مختلف آلومینیوم، آهن، چوب، بلوک های سیمانی و گچی موجود هستند.