هیدروسیلکون

هیدروسیلکون

کد دستگاه : DA-EN08

اطلاعات فنی:

دارای مخزن جهت نگهداری محلول و همزن نصب شده بر روی آن

دارای پمپ جهت انتقال محلول از مخزن به سیلکون

دارای سنسور اندازه گیری دبی و فشار

آزمايش های قابل انجام :

اصول پایه و طرز کار هیدروسیلکون ها 

اندازه گیری دبی جرمی ورودی به هیدروسیلکون و مقدار خارج شده از پایین و بالای آن

اندازه گیری مقدار افت فشار در سیلکون براساس مقدار دبی ورودی

توضيحات :

هیدروسیلکون ها جهت جداسازی مواد جامد حل شده در سیال ها (آب یا هوا) بکار می روند. در این دستگاه محلول از درون مخزن به کمک یک پمپ به هیدروسیلکون خواهد رسید. در این مسیر دبی آن تنظیم شده و فشار و دبی محلول ورودی به هیدروسیلکون اندازه گرفته می شود. 

بر اثر نیروی گریز از مرکز و ورتکس ایجاد شده در سیلکون مواد جامد (محلول غلیظ) حل شده در محلول و محلول رقیق شده از بالای سیلکون جدا خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.