بستر عمیق فیلتراسیون

بستر عمیق فیلتراسیون

کد دستگاه : DA-EN07

اطلاعات فنی:

دارای مخزن آب و پمپ

دارای سنسور اندازه گیری فشار مجموعه

دارای سنسور اندازه گیری اختلاف فشار ابتدا و انتهای ستون

دارای سنسور اندازه گیری دمای آب

دارای ستون فیلتراسیون شفاف با نقاط مختلف نمونه برداری

پنل مانوماترها جهت اندازه گیری و مشاهده پروفیل فشار

مخزن آب تصفیه و پمپ جهت تمیزکاری ستون فیلتراسیون

آزمايش های قابل انجام :

مشاهده اختلاف فشار در طی ستون فیلتراسیون (مشاهده پروفایل افت فشار)

اندازه گیری غلظت مواد حل شده در آب در نقاط مختلف ستون

توضيحات :

فرآیند فیلتر آب یکی از مراحل مهم در فرآیند تصفیه آب است. آب که مواد جامد نیز در آن حل شده است، به بالای ستون فیلتراسیون پمپاژ می شود و در ستون فیلتراسیون مواد جامد حل شده در آن توسط فیلترها از آب جدا شده و در بین بستر فیلتر باقی خواهد ماند. در طی این فرآیند در فشار ورودی و خروجی ستون فیلتر اختلاف فشار مشاهده خواهد شد و شاهد مشاهده کاهش فشار در طول این ستون خواهیم بود. البته اختلاف فشار ورودی و خروجی اندازه گرفته می شود.

جهت مشاهده کاهش فشار، نقاط مختلف ستون به مانومتر وصل شده و شاهد تغییرات فشار ستون فیلتر خواهیم بود.

با مرور زمان بستر فیلتراسیون با جذب مواد جامد حل شده در آب آلوده شده که برای تمیزکاری آن آب تصفیه شده از پایین ستون فیلتراسیون به آن پمپاژ می شود.

دمای آب، فشار مجموعه، اختلاف فشار ورودی و خروجی و دبی آب در این دستگاه آزمایشگاهی اندازه گرفته خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.