فرآیند لخته سازی و انعقاد (جارتست)

فرآیند لخته سازی و انعقاد (جارتست)

کد دستگاه : DA-EN06

اطلاعات فنی:

حداکثر سرعت همزن ها 600rpm است.

استفاده از یک کلید سلکتوری و یک نمایشگر جهت نمایش سرعت همزن

دارای شش همزن با سرعت قابل تنظیم و نمایش مقدار سرعت برحسب rpm

دارای شش ظرف یک لیتری مدرج

قابلیت باز کردن و درآوردن هر همزن

دارای کاغذ PH

دارای پرآب اندازه گیری دما

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گیری تزریق مقدار بهینه ماده منعقد کننده به آب خام

اندازه گیری قبل و بعد از فرآیند انعقاد

بررسی اثر سرعت همزن و زمان چرخش آن برفرآیند انعقاد

بررسی اثر دمای آب بر فرآیند انعقاد

توضيحات :

یکی از ناخالصی های مهمی که در آب های سطحی وجود دارد و باید نسبت به حذف آن اقدام کرد، مواد کلوئیدی حل شده در آب است که به علت اندازه کوچک آنها و نیروی دافعه بین آنها به صورت طبیعی ته نشین نمی شوند. برای این آب فرآیند انعقاد و لخته سازی باید انجام شود که این فرآیند به کمک انرژی خارجی وارد شده به آب و ماده شیمیایی وارد شده به آن انجام می شود.

دستگاه حاضر شامل شش همزن و ظرف مربوطه است که شرعت چرخش هر همزن به صورت جداگانه قابل تنظیم و اندازه گیری است و مقدار آن برحسب دور بر دقیقه (rpm) نمایش داده می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.