مبدل یونی و کاتیونی

مبدل یونی و کاتیونی

کد دستگاه : DA-EN04

اطلاعات فنی:

دارای استوانه رزین یونی

دارای استوانه رزین کاتیونی

دارای مخزن آب خام (استوانه شیشه ای مدرج)

دارای پمپ

دارای سنسور اندازه گیری دبی آب پمپاژ شده

دارای سنسور اندازه گیری رسانش و نمایشگر مربوطه در دو نقطه ابتدا و انتهای فرآیند

دارای پراب PH متر

دارای مخزن ذخیره آب تصفیه شده

آزمايش های قابل انجام :

 فراگیری اصول پایه صاف کردن و نمک زدایی آب با استفاده از رزین های یونی و کاتیونی

آشنایی با نحوه عملکرد رزین های کاتیونی و یونی

تعیین ظرفیت مبدل های یونی و کاتیونی

توضيحات :

از رزین های یونی و کاتیونی برای تصفیه و نمک زدایی ابتدایی و اولیه آب استفاده می شود. دستگاه حاضر فرآیند صاف کردن و نمک زدایی آب را انجام خواهد داد که مقیاس کوچکی از نمونه های بکار رفته در صنعت می باشد. 

آب تصفیه نشده (آب خام) به کمک پمپ نصب شده بر روی دستگاه از مخزن به سمت مبدل کاتیونی پمپاژ می شود. در این مبدل فرآیند صافی سازی انجام خواهد گرفت. فرآیند شیرین سازی و کپک زدایی آب در مبدل یونی انجام می شود.

آب پمپاژ شده می تواند به صورت جداگانه وارد مبدل ها شود و یا به صورت سری به هر دو مبدل وارد شود و پس از آن مقدار رسانش آن اندازه گرفته خواهد شد و به مخزن آب تصفیه شده باز خواهد گشت. دبی آب پمپاژ شده قابل کنترل و مشاهده است و همچنین مقدار PH قبل و بعد از فرآیند و میزان رسانش به منظور اندازه گیری املاح موجود در آب، در انتهای فرآیند قابل محاسبه است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.