فرآیند ته نشینی

فرآیند ته نشینی

کد دستگاه : DA-EN03

اطلاعات فنی:

دارای پنج لوله شفاف با ارتفاع و قطر مشخص

دارای پیکومتر

دارای سه ظرف مدرج جهت آماده سازی نمونه

آزمايش های قابل انجام :

مشاهده تاثیر غلظت اولیه در میزان ته نشینی

مشاهده میزان و ارتفاع مواد ته نشین شده در محلول های مختلف و مقایسه نمودار آنها

تاثیر اندازه مواد ته نشین شده

توضيحات :

فرآیند ته نشینی یکی از مراحل مهم شفاف سازی آب است که در این فرآیند ذرات موجود در آب به واسطه نیروی جاذبه ته نشین خواهد شد.

دستگاه حاضر به بررسی فرآیند ته نشین شدن ذرات موجود در محلول های مختلف خواهد پرداخت. پنج لوله شفاف مدرج بر روی یک پنل نصب شده است که در هر کدام از آنها محلول های مختلفی ریخته می شود و فرآیند ته نشینی ذرات حل شده در هر محلول مشاهده خواهد شد.

پشت لوله های شفاف لامپ هالوژن روشن خواهد شد که به این ترتیب پدیده ته نشینی و نشست ذرات با وضوح بیشتری مشاهده خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.