جداسازی در مخزن رسوب گذاری

جداسازی در مخزن رسوب گذاری

کد دستگاه : DA-EN02

اطلاعات فنی:

دارای مخزن جداسازی شفاف با سرریز با ارتفاع قابل تنظیم

دارای مخزن محلول

دارای پمپ

دارای شیر تنظیم دبی

دارای سنسور اندازه گیری دبی

دارای مخزن ثانویه جهت جمع آوری آب تصفیه شده

ورودی جهت اتصال آب زلال با دبی قابل تنظیم

آزمايش های قابل انجام :

 اصول پایه جداسازی مواد جامد از محلول ها

مشاهده اثرات در فرآیند جداسازی : دبی، سرعت جریان در ورودی، ارتفاع آب (سرریز) در ابتدا و انتهای مخزن

مشاهده شرایط جداسازی

توضيحات :

در مخزن های جداسازی ذرات جامد موجود در محلول ها ته نشین خواهد شد. در این فرآیند باید چگالی ذرات جامد از محلول بیشتر باشد. این دستگاه به بررسی فرآیند جداسازی و ته نشین شده ذرات جامد موجود در محلول ها خواهد پرداخت.

محلول درون مخزن از طریق یک پمپ به طرف مخزن جداسازی پمپاژ می شود. دبی محلول به کمک یک شیر قابل کنترل است. از طرف دیگر آب زلال قبل از ورود محلول به مخزن جداسازی به محلول اضافه خواهد شد. دبی آب زلال نیز قابل کنترل است.

ترکیب آب زلال و محلول وارد مخزن جداسازی خواهد شد و دبی آنها اندازه گرفته می شود. در ورودی و خروجی مخزن یک سرریز نصب شده است که ارتفاع آنها قابل تنظیم است. قبل از سرریز ورودی نیز یک همزن نصب شده است. در پایان، آب پس از عبور از سرریز دوم از مخزن جداسازی خارج خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.