فرآیند تصفیه آب

فرآیند تصفیه آب

کد دستگاه : DA-EN01

اطلاعات فنی:

 دو ستون سنگریزه و شن جهت فیلتراسیون

دو ستون آنیون و کاتیون

مخزن آب تصفیه نشده و پمپ

مخزن آب تصفیه شده

سنسورهای دما، فشار، اختلاف فشار، دبی و رسانش و نمایشگرهای مربوطه

آزمايش های قابل انجام :

 مشاهده و بررسی اصول پایه تصفیه آب

مشاهده و اندازه گیری مقدار افت فشار در ستون فیلتراسیون

توضيحات :

در فرآیند تصفیه آب سه مرحله بستر عمیق فیلتراسیون، جذب کننده و مبدل کاتیونی و آنیونی را خواهیم داشت که در این دستگاه آزمایشگاهی شاهد این تاثیر این سه مرحله بر روی آب خواهیم بود.

آب ابتدا به یک ستون سنگ ریزه وارد خواهد شد و از آن شن می شود و در این مرحله مواد جامد حل شده در آب از آن جدا خواهد شد. پس از آن آب وارد مرحله دوم تصفیه یعنی قسمت جذب کننده خواهد شد و بعد از این مرحله آب وارد آخرین قسمت تصفیه یعنی مبدل کاتیونی و آنیونی خواهد شد و در طی این فرآیند یون های اضافی از آب جدا خواهد شد.

یک مخزن جهت ذخیره آب تصفیه نشده (raw water) و یک پمپ جهت انتقال این آب به فرآیند تصفیه تعبیه شده است. لازم به ذکر است که این مخزن قابلیت هوادهی دارد.

مخزن دیگری نیز جهت ذخیره آب تصفیه شده درنظر گرفته شده است. دمای آب، فشار مجموعه، اختلاف فشار، ضریب رسانش دبی آب مجموعه اندازه گرفته خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.