ویتورث

ویتورث

کد دستگاه : DA-KL07

اطلاعات فنی :

مکانيزم شش ميله ای

دارای يک ميله لنگ، ميله رابط شياردار، دو عضو لغزنده 

يک ميله رابط بين لغزنده خروجی و ميله شياردار

دارای سنسورهای سنجش زاويه و جابجايی طولی

دارای ديسک مدرج

ايجاد حرکت دورانی بوسيله گردونه دستی

آزمايش های قابل انجام :

خروجي ويتورث با برگشت سريع به عنوان تابعی از زاويه ورودی بر روی ديسک

توضيحات :

مکانيزم ويتورث يا برگشت سريع براي ايجاد حرکت رفت آرام و برگشت سريع بکار ميرود. زاويه ورودي توسط صفحه مدرج بر روی ديسک قابل اندازه گيری می باشد.

مقدار جابجايی لغزنده (خروجي) نيز توسط يک شاخص و خط کش خوانده می شود. تغيير طول و زاويه را ميتوان توسط دو سنسور الکترونيک سنجش زاويه و طول اندازه گيری نموده و مقدار آنرا بر روی نمايشگر مشاهده نمود. تمامی محورها مجهز به بلبرينگ می باشند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.