ویتورث

ویتورث

کد دستگاه : DA-KL07

اطلاعات فنی :

مکانيزم شش ميله اي

داراي يک ميله لنگ، ميله رابط شياردار، دو عضو لغزنده 

يک ميله رابط بين لغزنده خروجي و ميله شياردار

داراي سنسورهاي سنجش زاويه و جابجايي طولي

داراي ديسک مدرج  

ايجاد حرکت دوراني بوسيله گردونه دستي

آزمايش های قابل انجام :

خروجي ويتورث با برگشت سريع به عنوان تابعي از زاويه ورودي بر روي ديسک

توضيحات :

مکانيزم ويتورث يا برگشت سريع براي ايجاد حرکت رفت آرام و برگشت سريع بکار ميرود. زاويه ورودي توسط صفحه مدرج بر روي ديسک قابل اندازه گيري مي باشد.

مقدار جابجايي لغزنده (خروجي) نيز توسط يک شاخص و خط کش خوانده مي شود. تغيير طول و زاويه را ميتوان توسط دوسنسور الکترونيک سنجش زاويه و طول اندازه گيري نموده و مقدار آنرا برروي نمايشگر مشاهده نمود. تمامي محورهامجهز به بلبرينگ مي باشند.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.