ویتورث

ویتورث

کد دستگاه : DA-KL07

اطلاعات فنی :

مکانيزم شش ميله ای

ايجاد حرکت دوراني بوسيله گردونه دستي

آزمايش های قابل انجام :

خروجی ويتورث با برگشت سريع به عنوان تابعی از زاويه ورودی بر روی ديسک

دارای يک ميله لنگ، ميله رابط شياردار، دو عضو لغزنده

يک ميله رابط بين لغزنده خروجی و ميله شياردار

دارای ديسک مدرج

توضيحات :

مکانيزم ويتورث يا برگشت سريع براي ايجاد حرکت رفت آرام و برگشت سريع بکار ميرود. زاويه ورودی توسط صفحه مدرج بر روی ديسک قابل اندازه گيری ميباشد.
مقدار جابجایی لغزنده (خروجی) نيز توسط يک شاخص و خط کش خوانده می شود. تغيير طول و زاويه را ميتوان توسط دو سنسور الکترونيک سنجش زاويه و طول اندازه گيری نموده و مقدار آن را برروی نمايشگر مشاهده نمود. تمامی محورها مجهز به بلبرينگ می باشند.
دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.