نمایشگر فرکانس

نمایشگر فرکانس

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها میزان فرکانس وارد شده به آن را از بازه 10 هرتز تا 100 مگاهرتز اندزه خواهد گرفت و مقدار آن را برحسب هرتز نمایش خواهد داد.
این نمایشگر ها برای اندازه گیری انواع فرکانس (الکترونیکی،صوتی و....) به کار خواهد رفت.