نمايشگر دمای ديجيتال NTC

نمايشگر دمای ديجيتال NTC

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها با اتصال به سنسورهای NTC دما را اندازه گرفته و مقدار آن را برحسب درجه سانتیگراد نمایش خواهد داد.
این نمایشگرها دارای قابلیت اتصال هشت سنسور NTC و نمایش همزمان 8 سنسوردمایی است.
بازه کاری این نمایشگرها از -55 تا 125 درجه سانتیگراد است.