نمایشگر دما با سنسور PT100

نمایشگر دما با سنسور PT100

 

اطلاعات فنی :

این نمایشگرها با اتصال به سنسورهایPT100  مقدار دمای اندازه گیری شده توسط این سنسورها را برحسب درجه سانتیگراد نمایش خواهد داد.
این نمایشگر دارای قابلیت اتصال و نمایش همزمان یک تا هشت سنسور را دارد.
رنج کاری این نمایشگرها از -50 تا +500 درجه سانتیگراد است.
این نمایشگرها نیز می توانند دارای رله الکترونیکی نیز باشند.