چرخ ژنوا

چرخ ژنوا

کد دستگاه : DA-KL06

اطلاعات فنی :

دارای يک چرخ متحرک به همراه يک پين

دارای يک چرخ متحرک پنج پر با پنج شيار

ايجاد حرکت دوراني بوسيله گردونه دستی

دارای صفحه مدرج جهت اندازه گيری زاويه چرخش

آزمايش های قابل انجام :

رسم منحنی (زاويه ورودی) به (زاويه خروجی)

بدست آوردن مشخصات خروجی و رسم منحنی های آن

توضيحات :

دستگاه دارای دو چرخ محرک و متحرک و يک پين می باشد که در داخل شيار قرار دارد. روی چرخ ها، مدرج شده است و زاويه ورودی و خروجی را می توان بطور دقيق اندازه گيري کرد و سپس طبق روابط موجود سرعت و شتاب محور خروجی را بدست آورد و منحنی های مربوطه را رسـم کرد که هدف از اين آزمايش، بدست آوردن مشخصات خروجي و طراحی يک مکانيزم ژنوا می باشد.

با استفاده از مکانيزم چرخ ژنوا، حرکت چرخشی پيوسته به حرکت چرخشی منقطع تبديل می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.