چرخ ژنوا

چرخ ژنوا

کد دستگاه : DA-KL06

اطلاعات فنی :

دارای يک چرخ متحرک به همراه يک پين

دارای يک چرخ متحرک پنج پر با پنج شيار

ايجاد حرکت دورانی بوسيله گردونه دستی

دارای صفحه مدرج جهت اندازه گیری زاویه چرخش

آزمايش های قابل انجام :

رسم منحني (زاويه ورودی) به (زاويه خروجی)

بدست آوردن مشخصات خروجی و رسم منحنی های آن

توضيحات :

دستگاه دارای دو چرخ محرک و متحرک و يک پين می باشـد که در داخل شيار قرار دارد. روي چرخ ها مدرج شده است و زاويه ورودی و خروجی را می توان بطور دقيق اندازه گـيری کرد و سپس طبق روابط موجود سـرعت و شتاب محور خروجی را بدست آورد و منحنی های مربوطه را رسـم کرد که هدف از اين آزمايش بدسـت آوردن مشخصات خروجی و طراحی يک مکانيزم ژنوا می باشد.
با استفاده از مکانيزم چرخ ژنوا، حرکت چرخشی پيوسته به حرکت چرخشی منقطع تبديل می شود.
دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.