چرخ ژنوا

چرخ ژنوا

کد دستگاه : DA-KL06

اطلاعات فنی :

داراي يک چرخ متحرک به همراه يک پين

داراي يک چرخ متحرک پنج پر با پنج شيار

ايجاد حرکت دوراني بوسيله گردونه دستي

دارای صفحه مدرج جهت اندازه گيری زاويه چرخش

آزمايش های قابل انجام :

رسم منحني (زاويه ورودي) به (زاويه خروجي)

بدست آوردن مشخصات خروجي و رسم منحني هاي آن

توضيحات :

دستگاه داراي دو چرخ محرک و متحرک و يک پين مي باشـد که در داخل شيار قرار دارد. روي چرخ ها، مدرج شده است و زاويه ورودي و خروجي را مي توان بطور دقيق اندازه گـيري کرد و سپس طبق روابط موجود سـرعت و شتاب محور خروجي را بدست آورد و منحني هاي مربوطه را رسـم کرد که هدف از اين آزمايش، بدسـت آوردن مشخصات خروجي و طراحي يک مکانيزم ژنوا مي باشد. با استفاده از مکانيزم چرخ ژنوا، حرکت چرخشي پيوسته به حرکت چرخشي منقطع تبديل مي شود.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.