نمونه تست دستگاه فشار

نمونه تست دستگاه فشار

 

کد قطعه برنجی : SM23-01

کد قطعه فولادی : SM23-02

کد قطعه آلومینیومی : SM23-03 

 

اطلاعات فنی :

نمونه تست های فشار جهت مشاهده و بررسی نمودارهای مربوط به تست فشار بکار می روند. این نمونه ها با مقاطع گرد و در جنس های مختلف مانند گچ، سیمان، چوب، پلاستیک، آلومینیوم، آهن و برنج ساخته می شوند.

این نمونه ها در بین دو فک فشاری قرار می گیرند و بار فشاری به آنها اعمال می شود و در نتیجه در صورت ادامه بارگذاری گسیخته خواهد شد.