نمونه تست دستگاه خزش

نمونه تست دستگاه خزش

 

کد قطعه سربی : SM12-01

کد قطعه پلاستیکی : SM12-02

 

اطلاعات فنی :

نمونه های تست خزش از لوازم جانبی و مورد نیاز دستگاه و آزمایش تست خزش است. این نمونه ها با استفاده از دستگاه خزش در دمای ثابت تحت تنش ثابت قرار گرفته تا زمانی که گسیخته شوند. زمان انجام آزمایش بسته به جنس نمونه و تنش وارد شده به آن از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر خواهد بود. این نمونه ها در دو جنس پلاستیک و سرب با ابعاد مشخص و مقطع مستطیلی ساخته می شوند.