نمونه تست دستگاه پیچش پلاستیک

نمونه تست دستگاه پیچش پلاستیک

 

کد قطعه برنجی : SM04-1

کد قطعه فولادی : SM04-2

کد قطعه آلومینیومی : SM04-3 

 

اطلاعات فنی :

این نمونه ها جهت بررسی و آنالیز پیچش بکار می روند و متناسب با دستگاه پیچش پلاستیک ساخته شده اند. در سه جنس برنج، آلومینیوم و فولاد با ابعاد و اندازه های مشخص و استاندارد ساخته می شوند.