نمونه تست دستگاه پیچش الاستیک

نمونه تست دستگاه پیچش الاستیک

 

کد قطعه برنجی : SM03-01

کد قطعه فولادی : SM03-02

کد قطعه آلومینیومی : SM03-03 

 

اطلاعات فنی :

این نمونه ها جهت انجام آزمایش پیچش الاستیک بکار برده می شوند و متناسب با دستگاه پیچش الاستیک هستند. نمونه های پیچش الاستیک دارای مقاطع گرد با قطرهای مختلف از 4 میلیمتر تا 12 میلیمتر هستند و بین دو فک دستگاه پیچش الاستیک قرار می گیرند و با اعمال گشتاور به آن تحت پیچش هستند. این نمونه ها نیز در سه جنس برنج، فولاد و آلومینیوم هستند.