انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی

انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی

کد دستگاه : DA- HT15

اطلاعات فنی:

مخزن استیل و هیتر نصب شده در مرکز آن

کنترل دمای سطح هیتر و نمایش مقدار دمای سطح هیتر

اندازه گیری و نمایش دمای دیواره مخزن

اندازه گیری فشار داخل مخزن

تنظیم توان مصرفی هیتر و نمایش مقدار توان مصرفی برحسب وات

آزمايش های قابل انجام :

بررسی انتقال حرارت تشعشعی در فشارهای منفی مختلف

بررسی انتقال حرارت جابجایی در فشارهای مثبت و فشار محیط

توضيحات :

انتقال حرارت بین دو جسم به سه روش جابجایی، تشعشعی و رسانش انجام خواهد شد. در این دستگاه دو نوع انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی بررسی می گردد.

این دستگاه از یک مخزن فشار تشکیل شده است که در هسته مرکزی آن یک هیتر نصب شده است. توان و دمای سطح هیتر قابل کنترل است و همچنین دمای دیواره مخزن و فشار داخل مخزن اندازه گرفته خواهد شد.

یک کمپرسور بر روی دستگاه قرار دارد که در مورد آزمایش تشعشعی هوای داخل مخزن را تخلیه و وکیوم می کند و در حالت آزمایش جابجایی داخل مخزن را تحت فشار قرار خواهد داد. (آزمایش جابجایی را می توانید با تزریق گازهای مختلف به داخل مخزن انجام دهید.)   

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.