انرژی گرمايی خورشيدی (آبگرمکن خورشيدی)

انرژی گرمايی خورشيدی (آبگرمکن خورشيدی)

کد دستگاه : DA-RE01

اطلاعات فنی :

پنل خورشیدی به مساحت 2 متر مربع

سنسورهای دمایی برای ورودی و خروجی آب پنل و آب مخزن

شیر اطمینان برای مخزن

سنسور جهت اندازه گیری دبی آب

لامپ جهت شبیه سازی نور خورشید

تنظیم فاصله و زاویه پنل خورشیدی نسبت به لامپ ها

هیتر 2 کیلووات جهت گرمایش آب مخزن

سنسور جهت اندازه گیری شدت نور تابیده شده به پنل

آزمایش های قابل انجام :

تاثير فاصله بر گرمای جذب شده

تاثير زاویه پنل نسبت به نور بر گرمای جذب شده

تاثير میزان نور تابیده شده بر گرمای جذب شده

بالانس انرژی تابیده شده به صفحه با انرژی جذب شده توسط آب

توضیحات :

سیستم های طراحی شده برای انرژی خورشیدی، انرژی خورشید را جذب می کند و آن را به صورت گرما تبدیل می کند. در این دستگاه از لامپ هایی برای شبیه سازی نور و انرژی خورشید استفاده شده است. نور تابیده شده به پنل های خورشیدی صفحه تخت انرژی ساطع شده نورانی را جذب نموده و آن را به صورت گرمایی تبدیل می کند.

آب جریان یافته درون پنلها، این انرژی گرمایی را جذب کرده و دمای آن را افزایش خواهد داد. این آب به کمک پمپ درون یک سیکل جریان خواهد یافت و آب بعد از گرم شدن درون پنل خورشیدی وارد یک مخزن آب خواهد شد و گرمای خود را به آب درون مخزن خواهد داد و سپس از آن خارج شده و مجدداً سیکل را ادامه خواهد داد. 

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.