ارتعاشات پيچشی آزاد و اجباری

ارتعاشات پيچشی آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-DV19

اطلاعات فنی :

دارای سه میله با ابعاد مختلف از جنس استیل

دارای سه دیسک ممان اینرسی با جرم های مشخص

دارای سیستم تحریک جهت ایجاد ارتعاشات پیچشی اجباری

دارای دمپر قابل تنظیم

دارای سه سنور اندازه گیری زاویه باری هر دیسک

دارای برد و نرم افزار مربوطه

آزمایش های قابل انجام :

تعیین سختی پیچشی

تعیین ممان اینرسی جرمی

بررسی ارتعاشات پیچشی آزاد و اجباری

بررسی ارتعاشات پیچشی میرا شده

مطالعه پدیده تشدید

مطالعه ارتعاشات پیچشی چند جرمی

توضیحات :

این دستگاه آزمایشی به بررسی ارتعاشات پیچشی آزاد و اجباری خواهد پرداخت. به این منظور یک سیستم تحریک، یک دمپر و چند دیسک و میله های مختلف برای انجام آزمایش در نظر گرفته شده است.

دستگاه قابلیت اتصال به کامپیوتر را داشته و به این ترتیب اطلاعات دریافت شده از سنسورها، از طریق نرم افزار همراه دستگاه نمایش داده شده و نمودارهای مربوطه رسم خواهد شد.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.