اندازه گیری فشار

اندازه گیری فشار

کد دستگاه : DA-FM27

اطلاعات فنی:

ابزارهای اندازه گیری فشار :

مانومتر U شکل ، مانومتر مورب، گیج عقربه ای فشار مثبت، گیج عقربه ای فشار منفی

سیستم کالیبراسیون فشارسنج :

سیلندر و پیستون، گیج فشار، شلنگ رابط، وزنه های معین جهت اعمال بار

آزمايش های قابل انجام :

آشنایی با روش ها و ابزارهای مختلف اندازه گیری فشار

کالیبره نمودن گیج فشار با استفاده از رابطه پاسکال

مقایسه اندازه گیری فشار با استفاده از مانومتر و گیج

تعیین میزان درصد خطای فشار اندازه گیری شده

توضيحات :

روش های مختلفی جهت اندازه گیری فشار وجود دارد که هر یک کاربرد مخصوص به خود را در صنعت دارد. در این پنل آموزشی، از دو مانومتر U شکل و مورب و همچنین دو عدد گیج عقربه ای فشار مثبت و منفی جهت اندازه گیری فشار استفاده شده است.

یک سیستم کالیبراسیون فشارسنج نیز وجود دارد که در این سیستم با قراردادن وزنه بر روی سیلندر وپیستون مقدار فشار براساس رابطه پاسکال بدست خواهد آمد که آن را از روی یک گیج که به این سیلندر و پیستون وصل است، را می خوانیم.

یک سرنگ و یک شلنگ و همچنین تعدادی کانکشن برای ایجاد فشار و برقراری ارتباط ابزارهای مختلف اندازه گیری فشار به همراه دستگاه ارائه می گردد. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.