اندازه گیری فشار

اندازه گیری فشار

کد دستگاه : DA-FM28

اطلاعات فنی:

ابزارهای اندازه گيری فشار :
مانومترU شکل، مانومتر مورب، گیج عقربه ای فشار مثبت، گیج عقربه ای فشار منفی

سیستم کالیبراسیون فشارسنج :
سیلندر و پیستون، گیج فشار، شلنگ رابط، وزنه های معین جهت اعمال بار

آزمايش های قابل انجام :

آشنایی با روش ها و ابزارهای مختلف اندازه گیری فشار
کالیبره نمودن گیج فشار با استفاده از رابطه پاسکال
مقایسه اندازه گیری فشار با استفاده از مانومتر و گیج
تعیین میزان درصد خطای فشار اندازه گیری شده

توضيحات :

روش های مختلفی جهت اندازه گیری فشار وجود دارد که هر یک کاربرد مخصوص به خود را در صنعت دارد. در این پنل آموزشی، از دو مانومترU شکل و مورب و همچنین دو عدد گیج عقربه ای فشار مثبت و منفی جهت اندازه گیری فشار استفاده شده است.

یک سیستم کالیبراسیون فشارسنج نیز وجود دارد که دراین سیستم با قرار دادن وزنه برروی سیلندر و پیستون مقدارفشار براساس رابطه پاسکال بدست خواهد آمد که آن را از روی یک گیج که به این سیلندر و پیستون وصل است، می خوانیم.
یک سرنگ و یک شلنگ وهمچنین تعدادی کانکشن برای ایجاد فشار و برقراری ارتباط ابزارهای مختلف اندازه گیری فشار به همراه دستگاه ارائه می گردد.
همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.