عدد رینولدز افقی

عدد رینولدز افقی

کد دستگاه : DA-FM26

اطلاعات فنی:

مخزن ذخیره به حجم 3 لیتر با ورودی و خروجی آب و سرریز

شیر فلکه ای برای تنظیم سرعت جریان

لوله آزمایش شفاف به قطر 14 میلیمتر طول 700 میلیمتر

مخزن رنگ یه حجم 0.03 لیتر و سوزن تزریق رنگ

اندازه گیری دبی آب گذرنده از لوله با استفاده از یک ظرف مدرج انجام خواهد شد.

آزمايش های قابل انجام :

مشاهده جریان در حالت های آرام، گذرا و متلاطم

اندازه گیری عدد رینولدز در هر سه حالت آرام، گذرا و متلاطم و مقایسه آنها با تئوری

توضيحات :

آزمایش عدد رینولدزجهت مشاهده رژیم های مختلف جریان در حالت افقی درون یک لوله طراحی شده است. دستگاه شامل یک مخزن ذخیره آب است که از یک طرف آب وارد آن شده و از طرف دیگر یک خروجی از آن به لوله شفاف وصل شده است و بدین ترتیب آب وارد این لوله شفاف خواهد شد.

درون یک لوله شفاف یک لوله با قطر 14 میلیمتر است که یک نازل، رنگ را به آن تزریق می کند و بدین ترتیب رژیم های مختلف جریان را قابل مشاهده می سازد. در انتهای این لوله 14 میلیمتری، یک شیر تنظیم دبی نصب گردیده است که سبب ایجاد سـرعت های مختلف درون لوله خواهد شد.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.