انبساط گاز ایده آل

انبساط گاز ایده آل

کد دستگاه : DA-TE16

اطلاعات فنی :

شامل دو مخزن شفاف مرتبط باهم

پمپ جهت فشرده سازی وکیوم

برد و نرم افزار مربوطه جهت نمایش مقادیر اندازه گیری شده و رسم نمودار

اندازه گیری دما و فشار هر مخزن به صورت جداگانه

ارتباط دستگاه با نرم افزار به صورت وایرلس و از طریق دانگل انجام می شود.

آزمايش هاي قابل انجام :

آزمايش قانون بويل (boyls law)

آزمايش قانون گی لوساک (gay lussac law)

آزمايش فرآيند آيزنتروپيک (Isentropic expansion)

انبساط پله ای (step wise Depressurization)

انبساط ناگهانی (Brief expansion)

ضريب حجم (Determination of volume)

محاسبه ضريب گرمايی  (Determination of heat capacity)

توضيحات :

دستگاه حاضر به بررسی قوانين ابتدايی ترموديناميک (قانون اول و دوم) و بررسی روابط فشار و حجم و دما در طی فرآيندهای مختلف خواهد پرداخت.

اين دستگاه انبساط يک گاز ايده آل را مورد بررسی قرار داده و همچنين ضرايب گرماي ويژه را با استفاده از روش celement-Desormes بدست خواهد آورد. اجزای اصلی اين ستگاه دو شيشه با ابعاد مختلف است که با استفاده از يک پمپ يکی از شيشه ها تحت فشار مثبت و ديگری تحت فشار منفی قرار خواهد گرفت.

دما و فشار هر دو شيشه با استفاده از سنسورهای نصب شده اندازه گيری شده و حجم هر دو شيشه نيز مشخص است. اين دو شيشه از طريق لوله و شير به هم ارتباط داده شده اند. مقادير اندازه گيری شده توسط سنسورها به کمک نرم افزار دستگاه نمايش داده خواهد شد و همچنين نمودارهای مربوط به هر آزمايش رسم خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.