انتقال حرارت در سطوح گسترده

انتقال حرارت در سطوح گسترده

کد دستگاه : DA-HT13

اطلاعات فنی :

دارای سه نمونه با جنس ها و قطرهای مختلف

نصب هشت سنسور دمایی بر روی هر نمونه

اندازه گیری دمای محیط

استفاده از یک هیتر 24 ولت به منظور ایجاد گرمایش

نمایش دماهای اندازه گیری شده و دمای محیط بوسیله نمایشگر دما

قابل تنظیم بودن توان هیتر و نمایش مقدار آن برحسب وات توسط نمایشگر

آزمايش های قابل انجام :

بررسی فرآیند انتقال حرارت رسانش میله هایی با قطرها و جنس های مختلف

بررسی اثر سطح مقطع بر رسانش

بررسی اثر جنس بر رسانش

بررسی اثر دمای محیط بر رسانش

توضيحات :

در این آزمایش میله های افقی با جنس ها و قطرهای مختلف از یک سو تحت گرمایش قرار گرفته می شوند و از طرف دیگر آن در هوای محیط رها است که این امر سبب انتقال گرما از منبع گرم به طرف آزاد نمونه خواهد شد.

توان هیتر منبع گرم قابل تنظیم است و نمایشگر مربوطه مقدار آن را برحسب وات نشان می دهد. بر روی هر نمونه هشت سنسور دما به فاصله ای مشخص از هم نصب شده اند و میزان کاهش دما به طرف سر آزاد نمونه را نشان می دهد. در این آزمایش مقداری از گرما توسط جابجایی و تشعشع هدر خواهد رفت.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.