انتقال حرارت در سطوح گسترده

انتقال حرارت در سطوح گسترده

کد دستگاه : DA-HT13

اطلاعات فنی :

داراي سه نمونه با جنس ها و قطرهای مختلف
نصب هشت سنسور دمایی بر روی هر نمونه
اندازه گیری دمای محیط
استفاده از یک هیتر 24 ولت به منظور ایجاد گرمایش
نمایش دماهای اندازه گیری شده و دمای محیط بوسیله نمایشگر دما
قابل تنظیم بودن توان هیتر و نمایش مقدار آن برحسب وات توسط نمایشگر

آزمايش های قابل انجام :

بررسي فرآیند انتقال حرارت رسانش میله هایی با قطرها و جنس های مختلف
بررسی اثر سطح مقطع بر رسانش
بررسی اثر جنس بر رسانش
بررسی اثر دمای محیط بر رسانش

توضيحات :

در این آزمایش میله های افقی با جنس ها و قطرهای مختلف از یک سو تحت گرمایش قرار گرفته می شوند و از طرف دیگر آن در هوای محیط رها است که این امر سبب انتقال گرما از منبع گرم به طرف آزاد نمونه خواهد شد.
توان هیتر منبع گرم قابل تنظیم است و نمایشگر مربوطه مقدار آن را برحسب وات نشان می دهد.
بر روی هر نمونه هشت سنسور دما به فاصله ای مشــخص از هم نصب شده اند و میزان کاهش دما به طرف سر آزادنمونه را نشان می دهد.
در این آزمایش مقداری از گرما توسط جابجایی و تشعشع هدر خواهد رفت. همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.