کوپلینگ اولدهام

کوپلینگ اولدهام

کد دستگاه : DA-KL04

اطلاعات فنی :

دارای کوپلينگ از نوع اولدهام

دارای دو محور موازی غير هم مرکز

دارای سنسورهای سنجش زاويه دوران محورها

دارای نمايشگرهای ديجيتال جهت نمايش مقدار زوايه هريک از محورها

آزمايش های قابل انجام :

بررسی کوپلينگ اولدهام و نحوه انتقال حرکت بين محورهای موازی غير هم مرکز

توضيحات :

اجزای دوار ماشين از طريق کوپلينگ هايی به هم متصل می شوند. کوپلينگ اولدهام بين دو محور موازي غير هم مرکز نصب می شود. (براي مثال بين شفت موتور و شفت متحرک) حرکت محورها به صورت دستی صورت می گيرد. زاويه دوران هريک از محورها بوسيله سنسور الکترونيکي سنجش زاويه اندازه گيری شده و توسط نمايشگر نمايش داده می شود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.