کوپلینگ اولدهام

کوپلینگ اولدهام

کد دستگاه : DA-KL04

اطلاعات فنی :

داراي کوپلينگ از نوع اولدهام

داراي دو محور موازي غير هم مرکز

داراي سنسورهاي سنجش زاويه دوران محورها

داراي نمايشگرهاي ديجيتال جهت نمايش مقدار زوايه هريک از محورها

آزمايش های قابل انجام :

بررسي کوپلينگ اولدهام و نحوه انتقال حرکت بين محورهاي موازي غير هم مرکز

توضيحات :

اجزاي دوار ماشين از طريق کوپلينگ هايي به هم متصل مي شوند. کوپلينگ اولدهام بين دو محور موازي غير هم مرکز نصب مي شود. (براي مثال بين شفت موتور و شفت متحرک)

حرکت محورها بصورت دستي صورت مي گيرد. زاويه دوران هريک از محورها بوسيله سنسورالکترونيکي سنجش زاويه اندازه گيري شده و توسط نمايشگر نمايش داده مي شود.

همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.