کوپلینگ اولدهام

کوپلینگ اولدهام

کد دستگاه : DA-KL04

اطلاعات فنی :

دارای کوپلينگ از نوع اولدهام

دارای دو محور موازی غير هم مرکز

دارای سنسورهای سنجش زاويه دوران محورها

دارای نمايشگرهای ديجيتال جهت نمايش مقدار زوايه هريک از محورها

آزمايش های قابل انجام :

بررسی کوپلينگ اولدهام و نحوه انتقال حرکت بين محورهای موازی غير هم مرکز

توضيحات :

اجزای دوار ماشين از طريق کوپلينگ هایی به هم متصل می شوند. کوپلينگ اولدهام بين دو محور موازی غير هم مرکز نصب می شود. (برای مثال بين شفت موتور و شفت متحرک) حرکت محورها بصورت دستی صورت می گيرد.

زاويه دوران هريک از محورها بوسيله سنسور الکترونيکی سنجش زاويه اندازه گيری شده و توسط نمايشگر نمايش داده می شود.
همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.