ارتعاشات عرضی تیرها

ارتعاشات عرضی تیرها

 

کد دستگاه : DA-DV18

اطلاعات فنی :

دارای دو تکیه گاه مفصلی و غلتکی که تیر بر روی آنها سوار شده است.
دارای الکتروموتور که دو دیسک با جرم های خارج از مرکز را به چرخش در می آورد.
(دور موتور قابل تنظیم است.)
دارای نمایشگر مربوطه که دور موتور را برحسب RPM نشان می دهد.
امکان نصب جرم های مختلف بر روی یک سیستم بارگذاری

آزمایش های قابل انجام :

تعیین فرکانس طبیعی ارتعاش عرضی تیرها
تحقیق قانون دانکرلی

ابعاد و وزن :

توضیحات :

برای بدست آوردن فرکانس عرضی تیرها روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها روش دانکرلی است. در این دستگاه به بررسی  رابطه دانکرلی برای تیر و جرم های اضافه شده به آن خواهیم پرداخت و فرکانس طبیعی آن را به صورت آزمایشی و تئوری بدست آورده و مورد مقایسه قرار خواهیم داد.
همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي‌باشد.