ارتعاشات عرضی تیرها

ارتعاشات عرضی تیرها

 کد دستگاه : DA-DV18

اطلاعات فنی :

دارای دو تکیه گاه مفصلی و غلتکی که تیر بر روی آنها سوار شده است.

دارای الکتروموتور جهت چرخش دو دیسک با جرم های خارج از مرکز (دور موتور قابل تنظیم است.)

دارای نمایشگر مربوطه که دور موتور را برحسب RPM نشان می دهد.

امکان نصب جرم های مختلف بر روی یک سیستم بارگذاری

آزمایش های قابل انجام :

تعیین فرکانس طبیعی ارتعاش عرضی تیرها

تحقیق قانون دانکرلی

توضیحات :

برای بدست آوردن فرکانس عرضی تیرها روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها روش دانکرلی است. در این دستگاه به بررسی رابطه دانکرلی برای تیر و جرم های اضافه شده به آن خواهیم پرداخت و فرکانس طبیعی آن را به صورت آزمایشی و تئوری بدست آورده و مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.