چرخ لنگ

چرخ لنگ

کد دستگاه : DA-KL03

اطلاعات فنی :

دارای ديسک مدرج به عنوان لنگ

دارای ميله رابط با امکان تست در سه طول مختلف

دارای عضو لغزنده با حرکت روان بر روی يک مسير مستقيم

دارای سنسور الکترونيکی سنجش زاويه دوران لنگ

دارای سنسور الکترونيکی سنجش جابجايی طولی لغزنده

دارای نمايشگرهای ديجيتال جهت نمايش زاويه دوران لنگ و جابجايی لغزنده

دوران لنگ به صورت دستی

آزمايش های قابل انجام :

بررسی تبديل حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی

توضيحات :

اين دستگاه تصوير روشنی از تبديل حرکت دايره ای به حرکت رفت و برگشتی، به دانشجو می دهد. حرکت لنگ به صورت دستی صورت می گيرد.

زاويه ورودی بوسيله يک سنسور الکترونيکی سنجش زاويه با دقت قابل قبولی اندازه گيری می شود. همچنين مقدار جابجايی طولی لغزنده توسط يک سنسور الکترونيکی اندازه گيری می شود. شعاع ديسک و طول ميله متصل به آن، هر دو قابل تنظيم می باشند و هرکدام دارای سه حالت هستند. 

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.